Pragma®
Slovná zásoba a frázy cudzích jazykov vo formáte audio CD a MP3
Anglický jazyk - obsah CD č. 1
Anglický jazyk - obsah CD č. 2
Anglický jazyk - obsah CD č. 3
Anglický jazyk - obsah CD č. 4
Anglický jazyk - obsah CD č. 5
Anglický jazyk - obsah CD č. 6
Anglický jazyk - obsah CD č. 7
Anglický jazyk - obsah CD č. 8
Anglický jazyk - obsah CD č. 9
Anglický jazyk - obsah CD č. 10
Anglický jazyk - obsah CD č. 11
Užitočné anglické frázy
Anglické nápisy
Anglické miery a váhy
Anglická mena
Americká angličtina
Anglické skratky

Prehľad anglických mier a váh

Dĺžkové miery

1 inch, skrát. in. (2,54 cm)
1 foot, skrát. ft. (= 12 ins.) (30,48 cm)
1 yard, skrát. yd. (= 3 ft.) (0,91 m)
1 mile (= 1760 yds.) (1 609 m)

Plošné miery

1 square inch, skrát. sq. in. (6,45 cm2)
1 square foot, skrát. sq. ft. (=144 sq. ins.) (9,29 dm2)
1 acre (= 4 840 sq. yds.) (0,40 ha)
1 square mile (= 640 acres) (259 ha)

Priestorové miery

1 cubic inch, skrát. cub. in. (16,39 cm3)
1 cubic foot, skrát. cub. ft. (= 1 728 cub. ins.) (0,03 m3)
1 cubic yard, skrát. cub. yd. (= 27 cu. ft.) (0,76 m3)

Duté miery

1 pint, skrát. pt. (0,57 l)
1 quart, skrát. qt. (= 2 pts.) (1,14 l)
1 gallon, skrát. gal. (= 4 qts.) (4,55 l)
1 bushel (= 8 gals.) (36,37 l)

1 quarter (= 8 bushels) (2,90 hl)

Váhy

1 ounce, skrát. oz. (28,35 g)
1 pound, skrát. lb. (= 16 oz.) (0,45 kg)
1 stone, skrát. st. (= 14 lbs.) (6,35 kg)
1 quarter (= 28 lbs.) (12,70 kg)
1 hundredweight, skrát. cwt. (= 112 lbs.) (50,80 kg)
1 ton, skrát. t. (= 20 cwt.) (1016,00 kg)

Prehľad výrazov

inch   palec, cól
foot   stopa
yard   yard
mile   míľa
square   štvorcový
acre   jutro (pôda)
cubic   kubický
pint   pinta
quart   štvrť (galonu)

gallon   galon
bushel   bušel
quarter   kvart, štvrť
ounce   unca
pound   libra
stone   dosl. kameň

hundredweight   cent
ton   tona

 

inFORM vydavateľstvo, s.r.o., Slnečné nám. 3471, 010 15 Žilina, tel.: + 421 905 335574, info@pragmazilina.sk